......... بر روی تصویر کلیک کنید< ------------------------- Yaşasın Azərbaycan > حتما از صفحه نخست دیدن کنید و <
 


دانلود اسمهاي اصيل تركي براي دختران


همراه بامعني اسم جدید        


(فایلpdf)  جدید


 دانلود اسمهاي اصيل تركي براي پسران همراه با


معني اسم            

(فایلpdf جدیدنام های ترکی در سایت رسمی دولت ترکیه:ترجمه آهنگهای ترکی

ترجمه اسامی ترکی

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z اسم دخترانه
 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z اسم پسرانه